Change your language to English English | Change your language to Greek Greek | Bookmark this page Bookmark

MOTOR OIL (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ

MOTOR  OIL  (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ

MOTOR OIL (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ

ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 12 Α
ΜΑΡΟΥΣΙ, 15124 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Tel: 210-8094000
Fax: 210-8094444
e-Mail: info@moh.gr
Web Site: http://www.moh.gr
 

 

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ

   Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε δραστηριοποιείται στον τομέα διύλισης και εμπορίας προϊόντων αργού πετρελαίου και διαχρονικά εξελίχθηκε σε βασικό πρωταγωνιστή του κλάδου στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Το κύριο περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας είναι το διυλιστήριο το οποίο ευρίσκεται στην περιοχή των Αγίων Θεοδώρων πλησίον της Κορίνθου (75 χλμ. από την Αθήνα) ενώ οι διοικητικές της υπηρεσίες στεγάζονται στο Μαρούσι Αττικής.

 

   Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ αποτελεί το μεγαλύτερο αμιγώς ιδιωτικό βιομηχανικό συγκρότημα στην Ελλάδα. Το διυλιστήριο παράγει όλη τη γκάμα προϊόντων αργού πετρελαίου ενώ είναι ο μοναδικός παραγωγός βασικών λιπαντικών στη χώρα. Η υφιστάμενη ετήσια παραγωγική δυναμικότητα του διυλιστηρίου ανέρχεται σε 7,2 εκατ. μετρικούς τόνους ενώ παράλληλα διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους 2,3 εκατ. κυβικών μέτρων, σύγχρονες λιμενικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις φόρτωσης.

 

   Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ συγκαταλέγεται μεταξύ των πλέον τεχνολογικά προηγμένων Ευρωπαϊκών διυλιστηρίων με υψηλό βαθμό πολυπλοκότητας (complexity). Εκμεταλλευόμενη την πολυπλοκότητα του διυλιστηρίου, η Εταιρεία παράγει προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας αξιοποιώντας βαρείς τύπους αργού πετρελαίου με υψηλή περιεκτικότητα σε θείο. Η Εταιρεία προσαρμόζοντας το παραγόμενο προϊοντικό μίγμα (product mix) στις ανάγκες της αγοράς διασφαλίζει τις καλύτερες τιμές διάθεσης των προϊόντων της επιτυγχάνοντας καλύτερα περιθώρια διύλισης (refinery margins) έναντι των σύνθετων διυλιστηρίων της Μεσογείου.

 

   Τα προϊόντα της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ απευθύνονται σε τρεις αγορές (Εσωτερική, Εξαγωγές, Ναυτιλία). Σύμφωνα με ιστορικά στοιχεία, οι εγχώριες πωλήσεις της Εταιρείας αντιστοιχούν στο 40% του κύκλου εργασιών της, καλύπτοντας μερίδιο περίπου 25% της Ελληνικής αγοράς, ενώ οι εξαγωγές της αντιστοιχούν στο 50% του κλάδου. Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ διατηρεί μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας με τους πελάτες της καθώς τα παραγόμενα προϊόντα της πληρούν τους πλέον αυστηρούς όρους και προδιαγραφές. Είναι το μοναδικό διυλιστήριο στην Ελλάδα και από τα ελάχιστα στην Ευρώπη που έχουν πιστοποιηθεί τόσο για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης – ISO 14001:2004 – όσο και για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας - ISO 9001:2000. Επιπρόσθετα, το 2007 η Εταιρεία προέβη στην έκδοση ετήσιας Περιβαλλοντικής Δήλωσης σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 761/2001 EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) επικυρωμένη από τη Bureau Veritas

 

ΔΟΜΗ ΟΜΙΛΟΥ

   Η κατά 100% θυγατρική AVINOIL αποτελεί το βραχίονα του Ομίλου στον τομέα της λιανικής εμπορίας καυσίμων και λιπαντικών με πανελλαδικό δίκτυο 560 πρατηρίων και μερίδιο αγοράς 9% περίπου (τέταρτη στη σχετική κατάταξη μετά τις EKO, BP και SHELL). Επιπλέον η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ συμμετέχει άμεσα και έμμεσα (μέσω της AVIN) με 28% στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε., η οποία διαχειρίζεται το σύστημα ανεφοδιασμού αεροπορικού καυσίμου και των εγκαταστάσεων αποθήκευσης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος”, και έμμεσα (μέσω της AVIN) με 50% στην HAFCO Α.Ε. η οποία παρέχει υπηρεσίες επίγειας εξυπηρέτησης εφοδιασμού αεροσκαφών σε αεροδρόμια εντός και εκτός της χώρας. Οι παραπάνω εταιρείες συμπεριλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ. Επιπρόσθετα, η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ συμμετέχει με 16% στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

   Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ για τη διεύρυνση της τεχνολογικής υπεροχής του διυλιστηρίου της έχει υιοθετήσει από την αρχή της λειτουργίας της την στρατηγική των “συνεχών επενδύσεων”. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της φιλοσοφίας αποτελεί η επενδυτική δαπάνη της περιόδου 2003-2007 ύψους άνω των Ευρώ 550 εκατομμυρίων το μεγαλύτερο μέρος της οποίας διετέθη για τη μονάδα Υδρογονοπυρόλυσης (Hydro cracker). Πέραν των πλεονεκτημάτων που προέκυψαν για την Εταιρεία όπως η αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και η περαιτέρω ευελιξία στην παραγωγική διαδικασία, κατέστη δυνατή η παραγωγή των νέων “καθαρών” καυσίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 2008 και του 2009 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για περιεκτικότητα θείου 10 ppm στις βενζίνες και το πετρέλαιο κίνησης. Ως αποτέλεσμα της προσθήκης της μονάδας Υδρογονοπυρόλυσης, ο βαθμός πολυπλοκότητας του διυλιστηρίου (Nelson Complexity Index) της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ διαμορφώθηκε μεταξύ των υψηλότερων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

   Το επενδυτικό πρόγραμμα της Εταιρείας την περίοδο 2008-2010 αφορά κυρίως την κατασκευή μιας νέας Μονάδας Απόσταξης Αργού (Crude Distillation UnitCDU), δυναμικότητας 60.000 βαρελιών/ημέρα και κόστους 180 εκατομμυρίων Ευρώ. Με την προσθήκη της νέας CDU, η παραγωγική δυναμικότητα του διυλιστηρίου θα αυξηθεί κατά 25% υπερβαίνοντας τα 170.000 βαρέλια/ημέρα ή τα 9 εκατ. μετρικούς τόνους ετησίως. Πρόσθετα οφέλη αναμένονται από την υποκατάσταση εισαγωγών μαζούτ (Straight Run Fuel Oil) με ιδιοπαραγόμενο, τη βελτιστοποίηση προμηθειών αργού και τη δυνατότητα κατεργασίας μεγαλύτερης γκάμας τύπων αργού. Η νέα CDU αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2010.

 

   Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αθηνών τον Αύγουστο του 2001 και συμμετέχει σε σειρά δεικτών οι σημαντικότεροι των οποίων είναι: ο Γενικός Δείκτης, ο FTSE/ATHEX 20 (περιλαμβάνει τις 20 εταιρείες με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση) και ο Morgan Stanley Capital International (MSCI) Small Cap.

 

   Την τελευταία επταετία 2001-2007 το συνολικό ποσό διανεμόμενου μερίσματος ως ποσοστό επί των καθαρών κερδών της Εταιρείας (dividend payout ratio) έχει διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στο 90%.      

 

 

 

 

 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ » ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΑΝΘΡΑΚΑ » ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ » ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΑΝΘΡΑΚΑ » ΚΑΥΣΙΜΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ » ΚΑΥΣΙΜΑ - ΥΓΡΑΕΡΙΑ » ΚΑΥΣΙΜΑ

ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ / ΚΑΥΣΙΜΑ / ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ / ΜΟΕ / ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ / ΠΕΤΡΕΛΑΙΟMOTOR OIL / FUELS / LUBRICANTS / MOH / REFINERIES / OIL
id: 14286

URL URL: https://www.wiw.gr:443/greek/amarousio_motor_oil_hellas_corinth_refineries_sa/
ΑΝ ΚΑΠΟΙΟ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ, ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ.