Change your language to English English | Change your language to Greek Greek | Bookmark this page Bookmark

CAPOCCI ΑΕ

CAPOCCI ΑΕ

CAPOCCI ΑΕ

ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ 107 ΘΕΣΗ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, 19300 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Tel: 210-5500555 210-3542102-4
Fax: 210-5500330
e-Mail: info@capocci.com
Web Site: http://www.capocci.com
 
CAPOCCI ΑΕCAPOCCI ΑΕCAPOCCI ΑΕCAPOCCI ΑΕ

 

H CAPOCCI ΑΕ δραστηριοποιείται στο χώρο των Διεθνών Μεταφορών, Αποθηκεύσεων και Διανομών από το 1981. Η εταιρεία εδρεύει στον Ασπρόπυργο, σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους Αποθήκευσης και Διανομής. Από το Σεπτέμβριο του 2003 αναβάθμισε το σύστημα ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000.

 

Καθημερινά η εταιρεία πραγματοποιεί περισσότερες από 1.000 παραδόσεις εμπορευμάτων στο εσωτερικό και στις σημαντικότερες εμπορικές πόλεις ανά τον κόσμο. Οι ειδικά διαμορφωμένοι χώροι "picking" στα αποθηκευτικά μας συγκροτήματα, μας επιτρέπουν να προσφέρουμε μια ευρωπαϊκού επιπέδου υπηρεσία τα «Κανάλια Διανομής». Παράλληλα, υπάρχει καθημερινή σύνδεση με το υποκατάστημα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, την CAPONORTH, που εγγυάται την παράδοση των εμπορευμάτων εντός 24 ωρών. Τέλος, με επιλεγμένα πρακτορεία στα σημαντικότερα εμπορικά κέντρα της χώρας έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε «κάθε μέρα σε όλη την Ελλάδα»

 

Η σύνδεση Αθήνας και Θεσσαλονίκης με ολόκληρη την Ευρώπη διενεργείται μέσω ενός αξιόπιστου δικτύου ανταποκριτών, το οποίο εξασφαλίζει  τη μεταφορά των εμπορευμάτων με ασφάλεια και ταχύτητα στις περισσότερες πόλεις της Γηραιάς Ηπείρου.

 

Η αποθήκευση των εμπορευμάτων πραγματοποιείται σε στεγασμένο και πλήρως ασφαλισμένο αποθηκευτικό συγκρότημα συνολικής επιφάνειας 18.000 τ.μ. Κάθε αποθήκη είναι εξοπλισμένη με ανυψωτικά μηχανήματα με ειδικευμένους χειριστές. Όλοι οι χώροι είναι συνδεδεμένοι με κεντρικό σύστημα υπολογιστών. Επιπρόσθετα, παρέχεται η υπηρεσία διαλογής εμπορευμάτων με βάση το serial number (bar coding). Από το 2002 τέθηκε σε λειτουργία χώρος συνολικής στεγασμένης έκτασης 550 τ.μ. για Τελωνειακή Αποταμίευση.

 

Στα πλαίσια της αναπτυξιακής της πολιτικής και με στόχο να προσφέρει ακόμα πιο αναβαθμισμένες, ταχύτερες και ποιοτικές υπηρεσίες, με εγγυημένο χρόνο παράδοσης, η Capocci, προχώρησε τον Φεβρουάριο του 2001 στην ίδρυση της CAPOCCI AIR SYSTEM και το Μάρτιο του 2003 στη σύσταση της CAPOCCI COURIER.

 

 

 

La ditta CAPOCCI SA opera nel settore dei trasporti internazionali, deposito e distribuzione del 1981. La  sede societaria  ad Aspropyrgos, possiede ambienti realizzati appositamente per il deposito e la distribuzione.

Dal settembre 2003 la societΰ ha aderito al sistema internazionale di qualitΰ ISO 9001:2000.

 

Ogni giorno vengono effettuate piω di 1500 consegne di prodotti sia nel territorio greco che nei piω importanti paesi del mondo. Gli ambienti dei nostri magazzini realizzati specialmente per il "picking", ci permettono  di offrire un servizio a livello europeo denominato " canali di distribuzione".

Inoltre esiste un collegamento quotidiano con la filiale di Salonicco, CAPONORTH, che garantisce la consegna delle merci entro 24 ore.

Infine, attraverso agenzie ubicate nei centri commerciali piω importanti del Paese, abbiamo la possibilitα di essere "ogni giorno in tutta la Grecia".

 

Il collegamento di Atene e Salonicco con il resto d"Europa viene effettuato tramite una efficiente rete di corrispondenti, che garantisce il trasporto delle merci in sicurezza e velocitΰ nel maggior numero di Paesi del continente.

 

Il deposito delle merci viene effettuato in uno stabilimento ben attrezzato e completamente assicurato, di una superficie totale di 18.000 m.q. Ogni magazzino θ attrezzato con macchinari di sollevamento controllati da maneggiatori specializzati. Tutti gli spazi sono inoltre collegati con un sistema centrale computerizzato.

Viene anche offerto un servizio di selezione delle merci in base all"assegnazione di un serial number (barcoding).

Dal 2002 θ stato creato uno spazio ben attrezzato per il magazzino doganale con una superficie totale di 550 m.q.

 

Nell?ambito di una politica di crescita e sviluppo, al fine di offrire servizi sempre piω avanzati, veloci e qualitativi, con consegna in tempi garantiti, la Capocci ha dato vita nel febbraio 2001 alla  CAPOCCI AIR SYSTEM e nel marzo del 2003 alla CAPOCCI COURIER.  

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ » ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

LOGISTICS / ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ / ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / ΔΙΑΝΟΜΕΣ / WAREHOUSING /ROAD TRANSPORTATIONS / INTERNATIONAL TRANSPORTS / AIR TRANSPORTATIONS / SEA TRANSPORTATION / DISTRIBUTIONS/COURIER
id: 35370

URL URL: https://www.wiw.gr:443/greek/aspropyrgos_capocci_sa/
ΑΝ ΚΑΠΟΙΟ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ, ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ.